Schuldsaldo – overlijdensverzekering

U geniet samen met uw gezin volop van het leven. Maar wat als u er niet meer bent? Een levensverzekering onder de vorm van een overlijdensverzekering kan financiële problemen vermijden.

Een overlijdensverzekering vind je in 2 vormen terug, namelijk als schuldsaldoverzekering of als een tijdelijke verzekering.  Beide polissen keren een kapitaal uit na overlijden van de verzekeringsnemer.

De schuldsaldoverzekering: bij overlijden van de verzekerde persoon, zal het nog af te lossen ontleend kapitaal van een (hypothecair) krediet uitbetaald worden aan de financiële instelling, zoals bepaald in het verzekeringscontract.

De tijdelijke verzekering: u kan een tijdelijk overlijdensverzekering afsluiten ter financiële bescherming van bvb uw gezin, mocht u er niet meer zijn. Deze verzekering waarborgt bij overlijden de betaling van een vrij gekozen constant of afnemend kapitaal aan de aangeduide begunstigde zoals bepaald in het verzekeringscontract. U bepaalt dan zelf de duurtijd van de te verzekeren periode.  U kan deze aanvullende waarborg “bij overlijden” ook opnemen in uw contract pensioensparen of langetermijnsparen.

De premie van een overlijdensverzekering wordt bepaald door volgende criteria:

  • het te verzekeren kapitaal
  • duurtijd van de dekking
  • leeftijd bij onderschrijving van de polis
  • uitgeoefend beroep en eventueel rekening houdend met risicovolle hobby’s
  • roker of niet roker
  • andere factoren kunnen een invloed hebben op de premie afhankelijk van de verzekeraar